วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 43 น.
Masjid News
You are here: Home >> พิกัดและอาณาเขต

พิกัดและอาณาเขต

พิกัด

  • ทิศเหนือ       ละติจูด   6.50    องศาเหนือ 12.07 ลิปดา
  • ทิศใต้           ละติจูด   6.49    องศาเหนือ 4.06   ลิปดา
  • ทิศตะวันออก ลองจิจูด 100.6  องศาตะวันออก 51.15 ลิปดา
  • ทิศตะวันตก   ลองจิจูด 100.5  องศาตะวันออก 49.30 ลิปดา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ       ติดต่อกับหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนุ้ย
  • ทิศใต้           ติดต่อกับหมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนุ้ย
  • ทิศตะวันตก   ติดต่อกับหมู่ที่ 1,11 ตำบลทุ่งนุ้ย