วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 18 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ : อบรมไบโอดีเซล
เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ : อบรมไบโอดีเซล

เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ : อบรมไบโอดีเซล

                ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ได้จัดการอบรมเรื่องการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการอบรม นั้นได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ สามารถทำน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชที่เหลือใช้ได้จริง ซึ่งจากการทดลองนั้นในรถไถนา ปรากฏว่าใช้งานได้เป็นอย่างดี

ทางชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ จึงจัดแสดงการทดลองและให้ความรู้ขึ้น ในงานมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม  2552 ที่ผ่านนั้น ได้รับความสนใจจากพี่น้องที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

ดูรูปภาพได้ที่ http://www.gallery.masjidhidayah.com/muslimkohyai.html
เว็บชมรม        http://www.muslimkohyai.masjidhidayah.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*