วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024 เวลา 23 : 17 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ส่งอิหม่ามไปประกอบพิธีฮัจย์
ส่งอิหม่ามไปประกอบพิธีฮัจย์

ส่งอิหม่ามไปประกอบพิธีฮัจย์

 

hajj

                 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 ชาวบ้านเกาะใหญ่ได้ไปส่งอิหม่าม สาและ พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งได้ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อไปส่งอิหม่าม ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอิหม่ามสาและ พงหลง ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ตามโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยบรรยายกาศการไปส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้นั้น มีความคึกคัก มีมุสลิมจำนวนมากได้เดินทางไปส่งพ่อแม่ พี่น้อง ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*