วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 16 : 57 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> โครงการอบรมทักษะการสอนอัลกุรอานและภาษาอาหรับ ด้วยระบบกีรออาตี
โครงการอบรมทักษะการสอนอัลกุรอานและภาษาอาหรับ ด้วยระบบกีรออาตี

โครงการอบรมทักษะการสอนอัลกุรอานและภาษาอาหรับ ด้วยระบบกีรออาตี

 

เมื่อวัน 24 – 25 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา นายสาและ พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ และผู้บริหารศูนย์การศึกษาฮิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้เดินทางไปเข้าร่วม โครงการอบรมทักษะการสอนอัลกุรอานและภาษาอาหรับ ด้วยระบบกีรออาตี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการอบรม สัมมนา ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ของจังหวัดสตูล ซึ่งจัดโดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*