วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023 เวลา 23 : 53 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มานิเทศ ติดตามและประเมินผล
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มานิเทศ ติดตามและประเมินผล

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มานิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล มานิเทศ ติดตาม ประเมินผล ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ประจำปีการศึกษา 2553

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*