วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 48 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ประชุมสัปบุรุษ ชาวบ้านเกาะใหญ่ เพื่อขอความเห็นเรื่องซื้อที่ดิน
ประชุมสัปบุรุษ ชาวบ้านเกาะใหญ่ เพื่อขอความเห็นเรื่องซื้อที่ดิน

ประชุมสัปบุรุษ ชาวบ้านเกาะใหญ่ เพื่อขอความเห็นเรื่องซื้อที่ดิน

 

 

เมือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้ขอเชิญสัปบุรุษ ชาวบ้านเกาะใหญ่ เข้าร่วมประชุมเพื่อลงความเห็นในเรื่องการซื้อที่ดินเพิ่มของมัสยิด เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวต้องใช้งบประมาณค่อยข้างสูง ทางมัสยิดจึงต้องเชิญสัปบุรุษ ชาวบ้านเกาะใหญ่ มาเพื่อช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าว สัปบุรุษ ชาวบ้านเกาะใหญ่ ได้ลงมติว่าต้องการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับมัสยิด และได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อดำเนินการซื้อต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*