วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 27 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับสมัครนักเรียนใหม่

 

 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  5 – 12 มิถุนายน 2553  สามารถสมัครเข้าเรียนได้ดังนี้

 

                 สมัครเข้าเรียน 

                      □ ระดับช่วงชั้นที่ 1   ชั้นปีที่ 1

                      □ ระดับช่วงชั้นที่ 2   ชั้นปีที่ 4

                      □ ระดับช่วงชั้นที่ …. ชั้นปีที่ …

 

                 หลักฐานประกอบการสมัคร 

                     □ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

                     □ หลักฐานการจบหรือใบรับรอง (กรณีจบจากโรงเรียนอื่น)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครเรียน

ใบมอบตัวนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*