วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 40 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> เยาวชนมุสลิม บ้านเกาะใหญ่ ออกดะวะห์ หรือเข้าค่ายส่งเสริมจริยธรรม
เยาวชนมุสลิม บ้านเกาะใหญ่ ออกดะวะห์ หรือเข้าค่ายส่งเสริมจริยธรรม

เยาวชนมุสลิม บ้านเกาะใหญ่ ออกดะวะห์ หรือเข้าค่ายส่งเสริมจริยธรรม

 

 

เมื่อวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ร่วมกับสัปบุรุษ ได้นำนักเรียนโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ และเยาวชนมุสลิม บ้านเกาะใหญ่ ออกดะวะห์ หรือเข้าค่ายส่งเสริมจริยธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2553 ณ มัสยิดกียามิดดีน บ้านวังประจันใต้ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*