วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 14 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> ผลการแข่งขัน “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8
ผลการแข่งขัน  “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8

ผลการแข่งขัน “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8

 

 

ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2553 บ้านเกาะใหญ่ ร่วมกับ เยาวชนมุสลิมและชาวบ้านเกาะใหญ่ จัดการแข่งขันฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลของชาวบ้านเกาะใหญ่ โดยในปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่ 8 แล้ว โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านเกาะใหญ่ มีความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างภัยยาเสพติด ซึ่งตลอดระยะเวลาการแข่งขันนั้นชาวบ้านเกาะใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สรุปผลการแข่งขัน 

  • ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ทีมโคกยอม
  • ประเภทอายุไม่เกิน 13 ปี ได้แก่ทีมบ้านเกาะใหญ่
  • ประเภทอายุ 30 ปีขึ้นไป ได้แก่ทีมสายทาง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*