วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 เวลา 02 : 19 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

                 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 นายสาและ พงหลง อีหม่ามมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ณ จังหวัดสตูล ซึ่งมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2552 โดยมีนายชูศักดิ์ มณีชยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*