วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 07 : 51 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437 (ภาคกลางคืน)
กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437 (ภาคกลางคืน)

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437 (ภาคกลางคืน)

วันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437 ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โรงเรียนตาดีกา ชมรมเยาวชนมุสลิม และพี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ ได้ร่วมกันจัด “กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437” ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์

ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ภาคกลางวันและภาคกลางคืน โดยในภาคกลางคืนนั้นบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงเชียร์ของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรีประจำปี ฮิจเราะห์  1437 (ภาคกลางคืน)
ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์

เวลา

รายการกิจกรรม

ภาคกลางคืน
19.00-19.30 อาซาน
19.30-20.00 ละหมาดมักริบ
20.00 – 20.15 เปิดพิธีด้วยการอ่านอัลกุรอาน
20.15 – 20.30 อันนาเชดนักเรียน ป.1
 20.30 – 20.40 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557
 20.50 – 20.50 ท่องจำอัลหะดิษ
 20.50 – 21.05 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดีในปีการศึกษา 2558
 21.05 – 21.20 ท่องจำอัลกรุอาน
 21.20 – 21.40 อันนาเชดนักเรียนผู้ชาย
 21.40 – 22.00 ท่องจำอัลกรุอานพร้อมความหมาย
 22.00 – 22.15 บรรยายธรรม
 22.15 – 22.40 อันนาเชดนักเรียนผู้หญิง
 22.40 – 22.55 หยิบของรางวัล
 22.55 – 23.00 พิธีปิดด้วยการกล่าวดุอาร์

 

สำหรับกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437 (ภาคกลางวัน) คลิกที่นี้ https://www.masjidhidayah.com/?p=5380

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*