วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 03 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> มัสยิดเข้าร่วมโครงการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น
มัสยิดเข้าร่วมโครงการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น

มัสยิดเข้าร่วมโครงการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น

                  มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือก ซึ่งท่านอิหม่ามประจำมัสยิด นายสาและ พงหลง ได้ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคัดเลือกระดับจังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*