วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2023 เวลา 23 : 22 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้แจกจ่าย ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ ให้กับผู้ที่มีสิทธิจะได้รับ
มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้แจกจ่าย ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ ให้กับผู้ที่มีสิทธิจะได้รับ

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้แจกจ่าย ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ ให้กับผู้ที่มีสิทธิจะได้รับ

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้ทำการแจกจ่าย ซะกาต ฟิฏเราะฮ์ ให้กับผู้ที่มีสิทธิจะได้รับ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้รับจัดการซะกาตฟิฏเราะฮ์ ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับซะกาตฟิฏเราะฮ์ ในความรับผิดชอบของมัสยิดมีประมาณ 50 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*