วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 08 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430
บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

 

ละหมาดรายอ

                 บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430 ตรงกับวันที่ 20 กันยายน 2552 ของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนี้ มุสลิมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องมาละหมาดอีดิลฟิตรีกันที่มัสยิด คนที่ทำงานวันนี้ก็จะหยุดทำงาน คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางกลับมารายาที่บ้าน ทำให้บรรยากาศในวันฮารีรายา นั้นมีความคึกคัก อบอุ่น สนุกสนาน และมีการขอมาอัฟ (ขออภัย) ซึ่งกันและกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*