วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 33 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง	กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖
———————

            ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

            จึงขอประกาศว่า วันที่ ๑ ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ตรงกับอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง	กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*