วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 22 : 04 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์
ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์

 

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง  ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่๑
ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๐

     สำนักจุฬาราชมนตรี ขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบผลการดูดวงจันทร์และรายงานผลมายังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป
ประการ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๐
เรียน ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามและอำนาจตามมาตรา ๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๕๐ จุฬาราชมนตรี ขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น
ในการนี้ ของให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประสานแจ้งไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้ปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๑๑) ดูดวงจันทร์และแจ้งผลการดูดวงจันทร์กลับไปยังคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบผลการดูดวงจันทร์และรายงานผลมายังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

        ส่วนอีกเรื่องที่พี่น้องมุสลิมให้ความสนใจและสอบถามกันมามากคือคืนนิสฟู  หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิสฟูชะอฺบาน หมายถึงค่ำคืนของวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปในประเทศไทยก็มักจะไปร่วมขอดุอาอฺและทำบุญกันที่มัสยิดในชุมชนของตนเองคือวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 52 ไซคอต ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ในค่ำคืนของวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552  ที่สำนักจุฬาราชมนตรีให้เป็นวันดูดวงจันทร์นั้น ขอให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยช่วยกันดูดวงจันทร์  และเมื่อเห็นดวงจันทร์แล้วก็ให้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดของท่าน เพื่อให้กรรมการฯทำการสอบสวนเบื้องต้น ก่อนที่จะนำผลการสอบสวนแจ้งมายังที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี  เพื่อแจ้งผลดังกล่าว  ขอความกรุณาท่านอย่าเแจ้งมาโดยตรงที่สำนักจุฬาราชมนตรีนะครับ  ให้ทำตามที่บอกก่อน เพราะหากว่าสำนักจุฬาราชมนตรีทราบข่าวจากท่านก็ต้องแจ้งกลับไปยังจังหวัดนั้นๆ ให้ทำการสอบสวนก่อน ดังนั้นการแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีเลยจะไม่เกิดประโยชน์ ส่วนผลการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างไรทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีที่รู้ผล

ที่มา : http://www.cicot.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*