วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> จุฬาราชมนตรี กำหนด 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1430 ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2552
จุฬาราชมนตรี กำหนด 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1430 ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2552

จุฬาราชมนตรี กำหนด 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1430 ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2552

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1430

                ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือน รอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช  1430 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ปรากฏว่า วันและเวลาดังกล่าว       มีผู้เห็นดวงจันทร์
อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตร ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย และอำนาจตามความในมาตรา 8(3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์การศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2550 ขอประกาศว่าวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะศักราช 1430 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552
จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2552
สำนักจุฬาราชมนตรี

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1430 ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2552

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ วันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1430 ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2552

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย www.cicot.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*