วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 32 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> บรรยากาศการส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2554 ณ สนามบินหาดใหญ่
บรรยากาศการส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2554 ณ สนามบินหาดใหญ่

บรรยากาศการส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2554 ณ สนามบินหาดใหญ่

 

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา พี่น้องมุสลิมชาวบ้านเกาะใหญ่ จำนวนมากได้ร่วมกันไปส่งผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอารเบีย ประจำปี 2554 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (สนามบินหาดใหญ่) ซึ่งในปีนี้มีพี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ได้เดินทางไปประกอบพิธิฮัจย์จำนวน 5 คน โดยเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ การบินไทย TG8520 เที่ยวไป เส้นทางหาดใหญ่ – มาดินะห์ เวลา 12.45 น. – 18.45 น. และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ – หาดใหญ่ เวลา 19.35 น. – 08.45 น. บรรยากาศการไปส่งผู้ประกอบพิธิฮัจย์ในปีนี้คึกคักเหมือนทุกปี มีพี่น้องมุสลิมจำนวนมาก ในภาคใต้ได้เดินทางมาส่งผู้ไปประกอบพิธิฮัจย์ ที่สนามบินหาดใหญ่ ::  รายละเอียดเที่ยวบินไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2554
       การบินไทย  ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจะทำการบินไปและกลับในช่วงการประกอบพิธีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 28 พฤศจิกายน 2554D6/คุณดุลยพงศ์ สุขานุศาสน์ เปิดเผยว่าในปี 2554 นี้ การบินไทยยังคงเป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางให้แก่ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เช่นเดิม โดยในปีนี้ บริษัทฯ จะจัดเที่ยวบินพิเศษออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ผู้แสวงบุญให้สามารถเดินทางตรงตามเวลา ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษดังกล่าวทั้งเที่ยวไปและกลับ จำนวน 60 เที่ยวบิน สามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ประมาณ 8,850 คน ใช้เครื่องบินแบบ แอร์บัส 330 – 300 ความจุ 295 ที่นั่ง โดยมีเที่ยวบินขาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองมาดินะห์ ซึ่งออกเดินทางจากหาดใหญ่ จำนวน 26 เที่ยวบิน ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยวบิน กระบี่ จำนวน 1 เที่ยวบิน และกรุงเทพฯ จำนวน 1 เที่ยวบิน จะเริ่มทำการบินตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554 ส่วนเที่ยวบินขากลับจะออกเดินทางจากเมืองเจดดาห์กลับมายังหาดใหญ่ จำนวน 26 เที่ยวบิน ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยวบิน กระบี่ จำนวน 1 เที่ยวบิน และกรุงเทพฯ จำนวน 1 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 พฤศจิกายน 2554 อย่างไรก็ตาม ตารางการบินเที่ยวบินพิเศษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียม ไว้นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการทำการบินจากกรมการบินพลเรือนของประเทศซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารฮาลาลที่ผลิตโดยครัวฮาลาลของการบินไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้แสวงบุญที่เดินทางมั่นใจว่าอาหารฮาลาลที่ให้บริการในเที่ยวบินการแสวงบุญไม่มีการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนา ด้านสัมภาระนั้นผู้แสวงบุญสามารถนำกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ 1 ชิ้น โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 45 นิ้ว และยังสามารถนำสัมภาระสำหรับการเดินทางโดยมีน้ำหนักได้ไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม ติดป้ายระบุชื่อ รูปถ่าย ให้ชัดเจน เพื่อผ่านการตรวจสอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน

สำหรับเที่ยวบินของการประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2554 มีดังนี้

  • เที่ยวไป เส้นทางหาดใหญ่ – มาดินะห์ และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ – หาดใหญ่
  • เที่ยวไป เส้นทางภูเก็ต – มาดินะห์ และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ – ภูเก็ต
  • เที่ยวไป เส้นทางกระบี่ – มาดินะห์ และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ – กระบี่
  • เที่ยวไป เส้นทางสุวรรณภูมิ – มาดินะห์ และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ – สุวรรณภูมิ

 

FLIGHT HAJJ ตารางเที่ยวบินประกอบพิธิฮัจย์ 2554

คู่มือการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์(ฉบับย่อ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*