วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 22 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ชุมนุมอัลเอี๊ยะซาน กิจกรรมทางวิชาการของมุสลีมะชาวบ้านเกาะใหญ่
ชุมนุมอัลเอี๊ยะซาน กิจกรรมทางวิชาการของมุสลีมะชาวบ้านเกาะใหญ่

ชุมนุมอัลเอี๊ยะซาน กิจกรรมทางวิชาการของมุสลีมะชาวบ้านเกาะใหญ่

 

                    เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้จัดกิจกรรมชุมนุมอัลเอี๊ยะซาน ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการประจำเดือนมีนาคม โดยทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จะจัดขึ้นเป็นประจำในวันอังคารแรกของเดือน ซึ่งกิจกรรมทางวิชาการนี้เป็นการเรียน การสอนศาสนาอิสลาม และเป็นการอบรมตักเตือน มุสลีมะ (ผู้หญิง) ซึ่งได้รับความสนใจจากมุสลีมะชาวบ้านเกาะใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*