วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 20 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนด วันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1434
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนด วันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนด วันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 

————

            ด้วย จุฬาราชมนตรี ได้มีบัญชาให้ประกาศกำหนด วันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 จึงขอประกาศให้ พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

            ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

(ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข)
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
ผู้รับสนองบัญชา

ADHA_1434_A

ที่มา : เว็บไซต์ สำนักจุฬาราชมนตรี
http://www.skthai.org/news/355989/ประกาศจุฬาราชมนตรี%20%20เรื่อง%20กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา%20ประจำปี%20ฮ.ศ.1434.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*