วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 38 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ
โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

อิหม่ามประจำมัสยิด

                เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ โดยอิหม่ามสาและ พงหลงและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ได้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน มัสยิดส่่งเสริมสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสตูล จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดสตูล ซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ มัสยิดได้เข้าร่วมโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมัสยิดได้ปรับปรุงบริเวณมัสยิด เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ที่ผ่านมานั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้มาตรวจเยี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*