วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 20 : 43 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431
บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

 

บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431 ตรงกับวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนี้ มุสลิมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องมาละหมาดอีดิลฟิตรีกันที่มัสยิด คนที่ทำงานวันนี้ก็จะหยุดทำงาน คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางกลับมารายาที่บ้าน ทำให้บรรยากาศในวันฮารีรายา นั้นมีความคึกคัก อบอุ่น สนุกสนาน และมีการขอมาอัฟ (ขออภัย) ซึ่งกันและกัน

One comment

  1. คนบ้านเดียวกัน

    ^=^ ปีนี้คนมากเป็นพิเศษ ไม่มีที่ว่างเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*