วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 24 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> กิจกรรมนักเรียน วันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ.1434
กิจกรรมนักเรียน วันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ.1434

กิจกรรมนักเรียน วันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ.1434

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันฮารีรายา อีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1434 ทางมัสยิดและโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้จัด กิจกรรมนักเรียน ของโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และการสร้างความรักความอบอุ่นกับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยในกิจกรรมนี้มีการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และการสัมผัสมือ (จับมือ) เพื่อขอมาอัฟ (ขออภัย) และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน และพ่อแม่ผู้แกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*