วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 08 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอแสดงว่ายินดีกับ อิหม่ามสาและ พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครอบครัวคุณธรรมต้นแบบ”
ขอแสดงว่ายินดีกับ อิหม่ามสาและ พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครอบครัวคุณธรรมต้นแบบ”

ขอแสดงว่ายินดีกับ อิหม่ามสาและ พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครอบครัวคุณธรรมต้นแบบ”

 

 

ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นายสาและ พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ซึ่งได้มอบป้ายครอบครัวคุณธรรมต้นแบบ ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จังหวัดปัตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ผอ.ศอ.บต.) ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครอบครัวคุณธรรมและมอบป้ายครอบครัวคุณธรรมต้นแบบ  ประจำปี  2553  แก่ผู้ที่ผ่านการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์  ปี 2551 และ 2552 และผู้ผ่านโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีอุมเราะฮฺในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 344 คน


นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผอ.ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดตั้งครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นจากครอบครัวของผู้ที่ผ่านการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตามโครงการ ของ ศอ.บต. เป็นการนำร่องและขยายเครือข่ายการจัดตั้งครอบครัวคุณธรรม  เป็นครัวครอบต้นแบบที่เป็นที่ยอมรับของสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นครอบครัวที่ห่างไกลยาเสพติด ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบเป็นอาสาสมัครอุทิศตนและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นครอบครัวต้นแบบให้กับครอบครัวอื่นๆ และ เพื่อกำหนดแนวทางในการสร้างเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*