วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024 เวลา 22 : 18 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> หนังสือพิมพ์มติชน ลงข่าวการผลิตไบโอดีเซลของบ้านเกาะใหญ่
หนังสือพิมพ์มติชน ลงข่าวการผลิตไบโอดีเซลของบ้านเกาะใหญ่

หนังสือพิมพ์มติชน ลงข่าวการผลิตไบโอดีเซลของบ้านเกาะใหญ่

                     หลังจากที่นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชนได้มาทำข่าวเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมานั้น ทางหนังสือพิมพ์มติชนได้ลงข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์มติชน รายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 หน้า 8 การปกครองท้องถิ่น คอลัมน์ ชุมชนเข้มแข็ง โดย รัตนชัย  จึงชนะ  ซึ่งมีเนื้อหาข่าวดังนี้

ชุมชนเข้มแข็ง

“หนุ่ม – สาว” ชาวเกาะใหญ่ ผลิต “ ไบโอดีเซล” เพื่อชุมชน

 

จากปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจนนำไปสู่การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทน โดยใช้ค้นหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาผลิต รวมทั้งการนำน้ำมันเหลือใช้จากการทอดอาหารกลับมาแปรรูป และเมื่อใช้ประโยชน์ได้จริง ทำให้แนวคิดดังกล่าวแพร่หลายไปสู่ชุมชนต่างๆ มากขึ้น

โดยเฉพาะที่บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล หนุ่มสาวในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันผลิต “ไบโอดีเซล” ใช้ภายในชุมชน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จจนสามารถตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนได้

“สุเมธ  สาดีน” ประธานกลุ่มผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชนบ้านเกาะใหญ่ เล่าถึงที่มาของการรวมกลุ่มผลิตไบโอดีเซลว่า หลังจากจบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง ได้เข้าทำงานบริษัทเอกชน ระหว่างนั้นมีปัญหาราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น จึงพูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันและคนในชุมชนจนเกิดแนวคิดผลิตน้ำมันใช้เอง จึงไปศึกษาแนวคิดการผลิตไบโอดีเซลจากอาจารย์ชาคริสตร์  ทองอุไร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อทราบวิธีการผลิตแล้วจึงจัดหาอุปกรณ์การผลิต เบื้องตันได้รับเงินสนับสนุนส่วนตัวจากนายวีรศักดิ์  มาลิกัน ผู้นำชุมชน 5,000 บาท

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเรื่องพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ ราคาถูก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาหลายสิบปีแล้ว จึงชักชวนเพื่อนในหมู่บ้านเกาะใหญ่มาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจนประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้แก่เด็กนักเรียนและวัยรุ่น ซึ่งหลังนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ ก็กลายเป็นการสร้างศักยภาพให้แก่วัยรุ่นในหมู่บ้านช่วยพัฒนาบ้านเกิดในอนาคตได้ต่อไป”

“สุเมธ” บอกว่า ช่วงเริ่มต้นได้สื่อสารกับชุมชนให้ทราบถึงความสำคัญของพลังงานทดแทน จากนั้นรวมกลุ่มสมาชิกได้ 18 คน เริ่มดำเนินการโดยกู้เงินจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทุ่งนุ้ย จำนวน 1 แสนบาท ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลาชำระคืน 5 ปี เริ่มแรกผลิตไบโอดีเซลได้ 30 ลิตรต่อวัน นำมาใช้กับรถยนต์ของตัวเอง จนคนในชุมชนเห็นประสิทธิภาพ จึงขยายมาเป็น 150 ลิตร จากนั้นกลุ่มได้ร่วมกับนายวีระศักดิ์ ประสานงบประมาณของงบประมาณสนับสนุนจาก อบต. อีก 1 แสนบาท

            “วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตไบโอดีเซลนั้นเป็นน้ำมันเหลือใช้ของแม่ค้าขายไก่ทอด ขายปาท่องโก๋ในชุมชน ตลาดสดใกล้บ้าน โดยสมาชิกไปขอซื้อกิโลกรัมละ 10 บาท รวมทั้งเปิดให้นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ นำน้ำมันใช้แล้วจากครัวเรือนมาขายให้กลุ่ม ซึ่งน้ำมัน 1 กิโลกรัม ผลิตน้ำมันไปโอดีเซลได้ 90 มิลลิลิตร”

                “ไบโอดีเซลที่ผลิตได้จากน้ำมันเหลือใช้ สามารถนำไปใช้กับรถยนต์ รถไถนา และเครื่องจักรอื่นที่ใช้น้ำมันดีเซล พบว่ารถที่ใช้ไบโอดีเซล พบว่ารถที่ใช้ไบโอดีเซลไม่มีควันดำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ทำให้ปัจจุบันมีความต้องการมากขึ้น ขณะที่กลุ่มมีกำลังการผลิตแค่วันละ 150 ลิตร ขายลิตรละ 25 บาท ล่าสุดได้ทำสัญญาซื้อขายไบโอดีเซลเพื่อชุมชนกับ อบต.แล้ว ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะผลิตส่งขายอำเภอใกล้เคียงเพื่อเอาเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ขณะเดียวกันก็ได้ฝึกรุ่นน้องให้รู้จักประหยัดการใช้พลังงานทดแทนด้วย”

“สุเมธ” ทิ้งทายว่า ความสำคัญ ผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชนบ้านเกาะใหญ่ คือ โครงการจามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เป็นศูนย์รวมความสามัคคี และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ด้าน “วิสิฐ  ตั้งปอง” นายอำเภอควนกาหลง กล่าวว่า ถือเป็นความคิดที่ดีของเยาวชนกลุ่มนี้ที่ผลิตไบโอดีเซลไว้ใช้เองหรือจำหน่ายให้ผู้ที่ต้องการใช้น้ำมัน เพราะน้ำมันไบโอดีเซลในราคาถูกกว่าท้องตลาดและมีคุณภาพ เนื่องจากน้ำมันประเภทนี้ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ แถมยังลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย วัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นน้ำมันที่ใช้แล้ว จึงต้องให้การสันสนุนโคงการปรพเภทนี้โดยจัดสรรงบประมาณใช้ผลิตหรือจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น

“โครงการนี้ถือเป็นการส่งเสริมเยาวชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งอำเภอจะประสานจังหวัดเพื่อของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไป”

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

One comment

  1. ลงประกาศฯ

    บทความนี้อ่านแล้วได้ประโยชน์มากเลยค่ะ
    เป็นกำลังใจให้ แล้วจะกลับมาติดตามอีก นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*