วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 19 : 54 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1432 ตรงกับวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554
ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1432 ตรงกับวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554

ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. 1432 ตรงกับวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554


 


                    ประกาศ สำนักจุฬาราชมนตรี
                เรื่อง กำหนดวันอีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432

     ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรีได้การกำหนดดูดวงจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สำนักจุฬาราชมนตรี
และมีการประชุมพิจารณา ประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันอีดิ้ลฟิตริประจำปี ฮ.ศ. 1432  นั้น

     ดังนั้น สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอประกาศวันอีดิ้ลฟิตริประจำปี ฮ.ศ. 1432 ตามผลการพบเห็นดวงจันทร์
ดังกล่าวนั้น โดยตรงกับวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

     จึงขอเรียนให้ชาวไทยมุสลิมทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

               ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

                     สำนักจุฬาราชมนตรี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*