วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 19 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมกิจกรรมอีดิลอัฎฮา (รายา) สัมพันธ์
เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมกิจกรรมอีดิลอัฎฮา (รายา) สัมพันธ์

เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมกิจกรรมอีดิลอัฎฮา (รายา) สัมพันธ์

                เมื่อวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.1434 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันอีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ที่ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมกิจกรรมอีดิลอัฎฮา (รายา) สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ฮ.ศ. 1434 ให้กับนักเรียนโรงเรียนตาดีกาได้มาร่วมกิจกรรมกันนั้น พี่น้อง เยาวชนมุสลิม บ้านเกาะใหญ่ ต่างก็พร้อมใจกันมาช่วยจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่า กลุ่มเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และทางเยาวชมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีกันอย่างดี จึงทำให้กิจกรรมอีดิลอัฎฮา (รายา) สัมพันธ์ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อัลฮัมดูลิลละห์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*