วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 33 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน มาทำข่าวการผลิตไบโอดีเซล
นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน มาทำข่าวการผลิตไบโอดีเซล

นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน มาทำข่าวการผลิตไบโอดีเซล

 

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลชุมชนบ้านเกาะใหญ่ โดยเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ได้ต้อนรับนักข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ซึ่งได้มาทำข่าวเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะใหญ่ ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีนายวิสิฐ  ตั้งปอง นายอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ให้การต้อนรับคณะนักข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ซึ่งจากการทำข่าวในครั้งนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวบ้านเกาะใหญ่เป็นอย่างมากที่สมารถสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงและสามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจได้ ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการสัมภาษณ์ สุเมธ  สาดีน ประธานกลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซลชุมชนบ้านเกาะใหญ่ เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ และได้สาธิตการทดลองตั้งแต่เริ่มแรกของการผลิตไบโอดีเซล จนกระทั่งสามารถนำมาเติมเป็นน้ำมันรถยนต์ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*