วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 22 : 06 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ต้อนรับคณะเยาวชนต.กาลอ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
ต้อนรับคณะเยาวชนต.กาลอ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ต้อนรับคณะเยาวชนต.กาลอ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์และกลุ่มไบโอดีเซล ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ได้ร่วมต้อนรับคณะเยาวชนและชาวบ้าน ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) ของกลุ่มไบโอดีเซล ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ซึ่งเยาวชนตำบลกาลอได้เดินทางมาในโครงการ เยาวชนสำนึกดี คืนสู่ชุมชน โดยทางมัสยิด เยาวชน และชาวบ้านเกาะใหญ่ได้ให้การต้อนรับ มีการบรรยายเกี่ยวกับการผลิกน้ำมันไบโอดีเซล และทำคณะเยาวชนตำบลกาลอไปดูสถานที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลของเยาวชมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนตำบลกาลอเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*