วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 14 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431
กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

 

 

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431 จัดขึ้น ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ โดยมีนักเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียน) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์  มีการแบ่งเป็น 3 สี เพื่อทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมวันฮารีรายานั้นได้จัดขึ้นเป็นระจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันฮารีรายา กิจกรรมนั้นมีทั้ง กิจกรรมภาคกลางวัน และกิจกรรมภาคกลางคืนดังนี้

กำหนดการกิจกรรม

วันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

กิจกรรมภาคกลางวัน

เวลา

รายการ

13.30 – 14.00 น.14.00 – 15.35 น.15.35 – 16.00 น.

16.00 – 17.30 น.

ลงทะเบียนกีฬา, เกมวิบากละหมาดอัสรีร่วมกัน

การแข่งขันฟุตบอล

 

กิจกรรมภาคกลางคืน

เวลา

รายการ

17.30 – 18.30 น.18.30 – 18.50 น.19.00 – 19.45 น.

19.45 – 20.05 น.

20.05 – 20.45 น.

20.45 – 21.00 น.

21.00 – 21.30 น.

21.30 – 21.45 น.

21.45 – 22.00 น.

22.00 – 22.30 น.

22.30 – 22.50 น.

22.50 – 23.00 น.

เตรียมตัวละหมาดมักริบละหมาดมักริบร่วมกันกล่าวสุนทรพจน์ โดยตัวแทนของแต่ละสี

ละหมาดอีชาร่วมกัน

นายอำเภอควนกาหลง พบปะประชาชน

กล่าวอัลนาเชด โดยนักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด บ้านเกาะใหญ่

ท่องจำอัลกุรอาน

กล่าวตักบีร โดยเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

กล่าวอัลนาเชด โดยรุ่นแชมป์จังหวัดสตูล

พบกับรายการทอกโชว์

พบกับกลุ่มเยาวชน ไบโอดีเซล บ้านเกาะใหญ่

พิธีปิด

 

One comment

  1. -=-มิตรภาพไม่มีวัน ตาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*