วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 25 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> กิจกรรมละหมาดสัญจร ชมรมอิหม่ามตำบลทุ่งนุ้ย
กิจกรรมละหมาดสัญจร ชมรมอิหม่ามตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมละหมาดสัญจร ชมรมอิหม่ามตำบลทุ่งนุ้ย

          เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้รับเกียรติจากชมรมอิหม่ามตำบลทุ่งนุ้ย ให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมละหมาดสัญจร ซึ่งแต่ละมัสยิดหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้งเป็นเวลานานกว่า 3 ปีแล้ว มีชาวบ้านหรือสัปปุรุษในแต่มัสยิดเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย

          โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณหมาดยูโส๊ะ ล่าโยค รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล  และคุณอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล มาให้ความรู้ทางด้านศาสนาและการบริหารจัดการมัสยิด ตั้งแต่ช่วงเวลาหลังละหมาดมักริบ จนถึงเวลาละหมาดอีชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*