วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 46 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> บ้านเกาะใหญ่
บ้านเกาะใหญ่

บ้านเกาะใหญ่

บ้านเกาะใหญ่

                    บ้านเกาะใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย แต่เดิมคนในหมู่บ้านนี้อพยพมาจากบ้านย่านซื่อ ซึ่งมี โต๊ะสัน บาหลัง เป็นคนแรกที่มาตั้งหลักแหล่งที่นี่ เพื่อประกอบอาชีพด้วยการทำนาต่อมาได้มีผู้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากบริเวณนี้มีสัตว์ดุร้ายมาก เช่น เสือ หมู่ป่า ทำให้ไม่มีใครเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตามลำพัง จึงต้องมาตั้งบ้านเกาะกลุ่ม รวมกันเป็นหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อว่า ” บ้านเกาะใหญ่ “

                    บ้านเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นหมู่บ้านที่เป็นทางผ่านการเดินทางจากสงขลาไปยังสตูล ซึ่งบริเวณที่ติดถนนสายหลัก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 406 นั้นเป็นที่รู้จักกันดีก็คือ “สามแยกนิคม” บ้านเกาะใหญ่อยู่ห่างจากองค์บริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอควนกาหลงประมาณ 8 กิโลเมตร อยุ่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 950 กิโลเมตร

http://www.kohyai.masjidhidayah.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*