วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 19 : 03 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> กิจกรรมวันฮารียอ อีดิลอัฎฮา รายาสัมพันธ์ ประจำฮิจเราะห์ 1432
กิจกรรมวันฮารียอ อีดิลอัฎฮา รายาสัมพันธ์ ประจำฮิจเราะห์ 1432

กิจกรรมวันฮารียอ อีดิลอัฎฮา รายาสัมพันธ์ ประจำฮิจเราะห์ 1432


                  กิจกรรมวันฮารียอ อีดิลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1432 หรือมีชื่อเรียกว่า ” กิจกรรมอีดิลอัฎฮา เยาวชนสัมพันธ์ หรือ รายาสัมพันธ์ ”  ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนตาดีกา หรือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ที่อยู่ในอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 5 โรงเรียนได้ร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมีดังนี้

  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะฮ์ บ้านควนบ่อทอง
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลอตีก บ้านควนหินแร่
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฟาลาฮุดดีน บ้านปลักลาน
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูริลฮูดา บ้านสามแยกนิคม


                  โดยในวันฮายออีดิลอัฎฮาปีนี้นั้น  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูริลฮูดา บ้านสามแยกนิคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมอีดิลอัฎฮา รายาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 แล้ว โดยจัดต่อเนื่องมากทุกเป็น หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเป็นเวลา 14 ปีแล้ว โดยมีกิจกรรมทั้งในภาคกลางวัน และ ภาคกลางคืน ในส่วนของภาคกลางวัน เป็นกิจกรรมสันทนาการและกีฬา และในส่วนของภาคกลางคืนจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*