วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 07 : 24 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอเชิญร่วมงานการกุศล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ขอเชิญร่วมงานการกุศล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ขอเชิญร่วมงานการกุศล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ขอเชิญร่วมงานการกุศล มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ สตูล

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556
ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่
30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

          อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการ และสัปบุรุษ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงาน “มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ฮ.ศ.1434” เพื่อหารายได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

          เนื่องด้วยปัจจุบันศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และอาคารเรียนหลังเก่าเริ่มทรุดโทรม จึงทำให้มีห้องเรียนไม่เพียงพอ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน

          ดังนั้นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและสัปบุรุษมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จึงมีมติจากที่ประชุมให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 8 ห้อง ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 4,500,000 บาท ในขณะนี้ทางมัสยิดได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง

          ทางมัสยิดจึงใคร่ขอผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งท่านสามารถเดินทางมาบริจาคได้ในงาน หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนกาหลง เลขที่บัญชี 575-2-00713-9 ชื่อบัญชี มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ. หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาควนกาหลง เลขที่บัญชี 919-0-04677-3 ชื่อบัญชี มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โทร 08-9658-3741

          ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงตอบแทนผลบุญและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของท่านต่อๆไป

เชิญร่วมบริจาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*