วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 19 : 29 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานการกุศลของมัสยิด
เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานการกุศลของมัสยิด

เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานการกุศลของมัสยิด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้จัดงานการกุศลของมัสยิด เพื่อหารายได้มาสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนตาดีกานั้น พี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ พร้อมใจกันหยุดพัก หน้าที่การงานหรือภารกิจส่วนตัว เพื่อมาช่วยกันจัดการงานการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งหนึ่งกำลังหลักสำคัญของงานในครั้งนี้คือ กลุ่มเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีกันอย่างดีมาก  เยาวชนมุสลิมในหมู่ทุกคนได้มาร่วมจัดงานในครั้งนี้ จึงทำให้งานการกุศลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อัลฮัมดูลิลละห์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*