วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 20 : 55 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายา) ประจำปี ฮ.ศ.1435
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายา) ประจำปี ฮ.ศ.1435

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายา) ประจำปี ฮ.ศ.1435

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

…………………..

             ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

             จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ (วันรายา, วันรายอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

1560458_684537618284425_1517779609932379226_n

ที่มา : เว็บไซต์สำนักจุฬาราชมนตรี http://www.skthai.org/news/375325/ประกาศจุฬาราชมนตรี%20เรื่อง%20กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ%20ประจำปี%20ฮ.ศ.1435.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*