วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 37 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> อาสาสมัครนักศึกษาฮ่องกง โดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต ร่วมกันทาสีอาคารเรียนหลังใหม่
อาสาสมัครนักศึกษาฮ่องกง โดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต ร่วมกันทาสีอาคารเรียนหลังใหม่

อาสาสมัครนักศึกษาฮ่องกง โดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต ร่วมกันทาสีอาคารเรียนหลังใหม่

          เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต (LiFENET FOUNDATION) ได้นำจิตอาสา นักเรียน นักศึกษาจากฮ่องกง มาทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ด้วยการทาสีอาคารเรียนหลังใหม่ ของโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์

          อนึ่ง อาสาสมัครต่างประเทศที่มาทำกิจกรรมดังกล่าว เป็นนักเรียน นักศึกษาจาก วิทยาลัยชาทิน เมโธดิสท์ (Sha Tin Methodist College : 沙田循道衛理中學) www.stmc.edu.hk ตั้งอยู่ที่ เมืองชาทิน (Sha Tin) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong : 香港) นำโดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต (LiFENET FOUNDATION) www.lifenetfoundation.org

          ทางโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ขอขอบคุณมูลนิธิเครือข่ายเพื่อชีวิต และนักศึกษาวิทยาลัยชาทิน เมโธดิสท์ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*