วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2024 เวลา 00 : 03 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> การจัดแสดงผลงานของมัสยิด ณ สำนักงานคณะกรรมอิสลามฯ
การจัดแสดงผลงานของมัสยิด ณ สำนักงานคณะกรรมอิสลามฯ

การจัดแสดงผลงานของมัสยิด ณ สำนักงานคณะกรรมอิสลามฯ

 

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้มีการจัดแสดงผลงานของมัสยิด หรือ ออกบูธของมัสยิด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ซึ่งในงานนี้ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่นั้นได้จัดแสดงผลงานของมัสยิด ซึ่งมีทั้งผลงานที่เป็นเอกสาร และผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งในส่วนของเอกสารนั้น ได้แสดงผลการต่างๆ ของมัสยิด และส่วนของผลิตภัณฑ์นั้น มีการจัดแสดงการผลิตไบโอดีเซล การใช้งานไบโอดีเซลและความรู้ทางวิชาการ ซึ่งได้จัดทำโดยกลุ่มผลิตไบโอดีเซล ของเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ และยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมัสยิดได้รับรางวัลมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2552 โดยมีการให้ความรู้ทางสาธารณสุข การออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*