วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 57 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431
เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

 

 

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล เชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม วันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431 ซึ่งทางมัสยิดจะมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด โดยได้กิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของวันฮารีรายา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม การจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงกลางวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมการละเล่นต่างๆ ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืนจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการ ตอบปัญหาศาสนา อ่านอัลกุรอาน ฯลฯ ซึ่งมีโปรแกรมกิจกรรมดังต่อไปนี้

 

กิจกรรมภาคกลางวัน

13.30 – 14.00 น.                     นักเรียนลงทะเบียน

14.00 – 15.30 น.                     กีฬากลางแจ้ง

– วอลเลย์บอลหญิง

– เก้าอี้นาเชด

– ชักเยอร์

15.30 – 15.55 น.                     ละหมาดอัสรีร่วมกัน

16.00 – 17.30 น.                     ฟุตบอลชาย

 

กิจกรรมภาคกลางคืน 

18.30 – 19.00 น.                    ละหมาดมักริบร่วมกัน

19.00 – 19.45 น.                     ประกวดอาซาน

19.45 – 20.10 น.                     ละหมาดอีชาร่วมกัน

20.10 – 20.20 น.                     เปิดมัจลิด อัลกุรอาน โดยนักเรียน

20.20 – 20.40 น.                     ท่องจำอัลกุรอาน

20.40 – 20.55 น.                     กล่าวสุนทรพจน์โดยตัวแทนแต่ละสี

20.55 – 21.15 น.                     อัลนาเชด โดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

21.15 – 21.45 น.                     ตอบปัญหานักเรียนช่วงชั้นที่ 1

21.45 – 22.00 น.                     อัลนาเชด โดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

22.00 – 22.15 น.                     บรรยายพิเศษ

22.15 – 22.30 น.                     กล่าวสรุปกิจกรรม พิธีปิด โดยอิหม่ามมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*