วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 06 : 24 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 18 คือ อาซิส พิทักษ์คุมพล
ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 18 คือ อาซิส พิทักษ์คุมพล

ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 18 คือ อาซิส พิทักษ์คุมพล

                 ผลการคัดเลือกจุฬาราชมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม ก็เป็นที่ประจักษ์ ว่าบุคคลที่ได้รับอามานะห์ อันยิ่งใหญ่นั้น คือ นายอาซิส พิทักษ์คุมพล

 

                 ที่ผ่านมาก็มีข่าวเล็ดลอดมาบ่อยครั้งว่าในจำนวนตัวเต็งทั้งหลายในตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ชื่อของนาย อาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาคือรายชื่อที่เป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ ไม่ใช่เพราะได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อโดยเอกฉันท์จากประธานกรรมการอิสลามหลายจังหวัดโซนภาคใต้ ไม่ใช่เพราะดำรงตำแหน่งผู้นำมุสลิมในจังหวัดสงขลาที่มีพี่น้องมุสลิมจำนวนมากลำดับต้นๆ ของภาคใต้ แต่นายอาศิสได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีความเป็นเอกภาพอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นความหวังว่าหากนายอาศิสได้รับเลือก จะกลายเป็นจุฬาราชมนตรีที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องชาวมุสลิมชายแดนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมหนาแน่นที่สุดของประเทศมากที่สุดเท่าที่เคยมี และกลายเป็นความหวังว่าจะถึงเวลาที่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้นำของชาวมุสลิมในประเทศไทยจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาคใต้


ซึ่งวันนี้ ความฝันของพี่น้องที่รอคอยก็ไม่ผิดหวัง ไม่ว่าใครจะได้รับเลือกขึ้นมาเป็นจุฬาราชมนตรีคนใหม่ หน้าที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่ของจุฬาฯคนใหม่ คือหน้าที่ของพี่น้องมุสลิมทุกท่านที่ต้องเคารพผู้นำเพื่อความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียว แสดงพลังความเป็นมุสลิมให้ทั่วโลกได้ประจักษ์

 

ประกาศผลคะแนน


                หมายเลข 3 อาซิส พิทักษ์คุมพล 423 คะแนน
หมายเลข 1 ทวี นภากรณ์ 148 คะแนน
หมายเลข 2 สมาน มาลีพันธ์ 122 คะแนน
งดออกเสียง 1 คะแนน
บัตรเสีย 8 ใบ

 

ประวัติของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล


                เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490 ที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จบการศึกษาสายศาสนาจากสถาบันปอเนาะใน อ.จะนะ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี แม้ไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายมลายูแต่ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาคใต้มาหลายกรรมวาระ นอกจากการสนิทแนบแน่นกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว พื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลาคือ นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อยก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งนายอาศิสต้องเข้าไปรับผิดชอบในฐานะผู้นำศาสนาประจำจังหวัด และการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงคือการดำรงตำแหน่งสำคัญในกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)

 

ความเคลื่อนไหว การคัดสรรจุฬาราชมนตรีคนใหม่

 

                คณะกรรมการอิสลามทั่วประเทศเดิม 38 จังหวัด ปีนี้เพิ่มเพรชบูรณ์เป็น 39 จังหวัด มีคณะกรรมอิสลามมีทั้งหมด 752 คน

8:30 น. คณะกรรมการอิสลาทั่วประเทศทยอยลงทะเบียนคึกคัก
10:00 น. เหล่าคนดังร่วมงานเพียบ รมต.กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม อุปฑูตซาอุดี้ติดตามผลอย่างใกล้ชิด
11:00 น. ประกาศรายชื่อ 9 ท่านที่ได้รับเสนอ ได้แก่

อาซิส พิทักษ์คุมพล
อรุณ วันแอเลาะ
อิมรอม มะลูลีม
ทองคำ มะหะมัด
สมาน มาลีพันธ์
อรุณ อีซา
วินัย สะมะอุน
ทวี นภากรณ์
อรุณ บุญชม

11:30 น.คณะกรรมการอิสลามทั้ง 39 จังหวัดกำลังคัดเลือกจาก 9 ท่านเหลือ 3 ท่าน
12:00 น. ประกาศคะแนนทั้ง 9 ท่านที่ได้รับเสนอ ได้แก่

อาซิส พิทักษ์คุมพล 16 เสียง
ทวี นภากรณ์ 8 เสียง
สมาน มาลีพันธ์ 5 เสียง
วินัย สะมะอุน 4 เสียง
อรุณ บุญชม 3 เสียง
อรุณ วันแอเลาะ 1 เสียง
อิมรอม มะลูลีม 1 เสียง
อรุณ อีซา 1 เสียง
ทองคำ มะหะมัด 0 เสียง

3 อันดับแรก จะเป็นผู้ที่คณะกรรมการอิสลามทั่วประเทศ ทั้ง 752 คน ลงคะแนนเลือก ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด คือ ว่าที่จุฬาราชมนตรีคนใหม่

12:30 น. 3 ท่านที่ได้รับคัดเลือก ได้หมายเลขดังนี้

หมายเลข 1 ทวี นภากรณ์
หมายเลข 2 สมาน มาลีพันธ์
หมายเลข 3 อาซิส พิทักษ์คุมพล

14:30 น. เริ่มกระบวนการนับคะแนนเสียง
14:55 น. อาซิส พิทักษ์คุมพล หมายเลข 3 คะแนนสูงลิ่ว นำโด่งกว่าเพื่อน
16:00 น. ความคืบหน้า ผลคะแนนเสียง

หมายเลข 1 ทวี นภากรณ์ 123 คะแนน
หมายเลข 2 สมาน มาลีพันธ์ 100 คะแนน
หมายเลข 3 อาซิส พิทักษ์คุมพล 320 คะแนน
งดออกเสียง 1 คะแนน
บัตรเสีย 4 ใบ

16:25 น. สรุป ผลคะแนนเสียง อาซิส พิทักษ์คุมพล คือ จุฬาราชมนตรีคนต่อไป

หมายเลข 3 อาซิส พิทักษ์คุมพล 423 คะแนน
หมายเลข 1 ทวี นภากรณ์ 148 คะแนน
หมายเลข 2 สมาน มาลีพันธ์ 122 คะแนน
งดออกเสียง 1 คะแนน
บัตรเสีย 8 คะแนน
บัตรคัดสรรทั้งหมด 702 ใบ
บัตรดี 694 ใบ
บัตรงดออกเสียง 1 ใบ
บัตรเสีย 8 ใบ

ขอบคุณข่าวจาก สำนักข่าวมุสลิมไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*