วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 06 : 15 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1434
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง	กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1434

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434

**********

                 ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้ พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือน ซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า นั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

                จุฬาราชมนตรี จึงประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

 (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์ ประจำปี ฮ.ศ. 1434

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี http://www.skthai.org/news/353766/ประกาศจุฬาราชมนตรี-เรื่องกำหนดวันที่-1-ของเดือนซุ้ลเกาะดะห์-ประจำปี-ฮ.ศ.-1434.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*