วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 53 น.
Masjid News
You are here: Home >> บทความศาสนา >> รอมฎอน >> เวลาของการถือศีลอด
เวลาของการถือศีลอด

เวลาของการถือศีลอด

เวลาของการถือศีลอด

1. อัลฟัจร (รุ่งอรุณ) มีสองชนิด 

           1.1 อัลฟัจรเทียม คือ เวลาที่ไม่อนุญาตให้ละหมาดศุบฮฺ แต่อนุญาตให้ผู้ถือศีลอดกินอาหารได้

           1.2 อัลฟัจรแท้ คือเวลาที่ห้ามมิให้ผู้ถือศีลอดกินอาหาร แต่อนุญาตให้ละหมาดศุบฮฺได้ มีรายงานจากอิบนอับบาสแจ้งว่าท่านร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า “อัลฟัจรมีสองชนิด สำหรับชนิดแรกไม่อนุญาตให้ละหมาดศุบฮฺ แต่อนุญาตให้กินอาหารได้ ส่วนชนิดหลังห้ามกินอาหารแต่อนุญาตให้ละหมาดศุบฮฺได้”  บันทึกโดย : อิบนคุไซมะฮฺ อัดดารุกุฎนีย์ อัลฮากิม และอัลบัยฮะกีย์

           ดังกล่าวข้างต้นก็เป็นที่ประจักษ์แล้ว ดังนั้นจงระงับการกิน การดื่ม และการร่วมเพศกับภริยาของท่าน แต่ถ้าในมือของท่านกำลังถือแก้วน้ำเพื่อจะดื่ม ก็จงดื่มเถิด เพราะเป็นการอนุญาตจากพระผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาแด่ปวงบ่าวผู้ถือศีลอดของพระองค์ ถึงแม้ว่าท่านจะได้ยินเสียงอะซานก็ตาม

           จุดมุ่งหมายของคำว่า “อะซาน” ในที่นี้ก็คือ อะซานฟัจรครั้งที่สอง ซึ่งหมายถือแสงอรุณแท้ ด้วยหลักฐานที่มีคำเพิ่มซึ่งบันทึกโดยอะหมัด อิบนญะรีรอัฎฎอบรีย์และคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นคำเพิ่มจากฮะดีส ดังกล่าว

           เพื่อเป็นการยืนยันตามความหมายดังกล่าว ซึ่งมีรายงานจากอะบูอุมามะฮฺ กล่าวว่า “เมื่อมีการอะซานฟัจร ขณะที่แก้วน้ำอยู่ในมือของอุมัร เขาได้กล่าวขึ้นว่าฉันจะดื่มน้ำได้หรือไม่ โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ? ท่านร่อซูลุลลอฮตอบว่าดื่มได้ เขาจึงดื่มน้ำนั้น”

2. แล้วจงถือศีลอดให้ครบสมบูรณ์จนถึงพลบค่ำ

           เมื่อเวลาพลบค่ำคืบคลานมาทางด้านทิศตะวันออกและเวลากลางวันได้ผ่านพ้นไปทางทิศตะวันตก และดวงอาทิตย์ได้ลับของฟ้าแล้ว ก็จงแก้ศีลอดได้

           มีรายงานจากอุมัรแจ้งว่าท่านร่อซูลลุลอฮฺ กล่าวว่า “เมื่อเวลากลางคืนคืบคลานมาทางนี้ (ทิศตะวันออก) และเวลากลางวันได้ผ่านพ้นไปทางนี้ (ทิศตะวันตก) และดวงอาทิตย์ได้ลับของฟ้าแล้ว ผู้ถือศีลอดก็จงแก้ศีลอด”  บันทึกโดย : อัลบุคอรีย์ และมุสลิม

           ในกรณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการตกลับขอบฟ้าของดวงอาทิตย์ทันที ถึงแม้ว่าแสงของมันจะเห็นได้อย่างชัดแจ้งก็ตาม เพราะตามแนวทางของท่านนะบี เมื่อท่านจะแก้ศีลอด ท่านจะกล่าวว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วท่านก็แก้ศีลอด และเป็นที่ยืนยันว่าบรรดาสาวกของท่านนะบีได้ปฏิบัติตามคำพูดของท่าน เพราะการกระทำของพวกเขาสอดคล้องกับคำพูดของท่านนะบี เช่น อะบูสะอีดอัลคุดรีย์จะแก้ศีลอด เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้ว

ที่มา : มุสลิมไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*