วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 เวลา 01 : 16 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

ยินดีต้อนรับ

                 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ร่วมกับ ชมรมอีหม่ามอำเภอควนกาหลง อำเภอควนกาหลง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำอำเภอควนกาหลง ณ สยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมี นายสุเมธ  ชัยเลิศวนิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอควนกาหลง นายอิบรอเหม  อาดำ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล อิหม่ามในอำเภอควนกาหลง ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านในอำเภอควนกาหลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*