วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 35 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1433
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1433

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1433

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433

**********************

               ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและอำนาจตามความในมาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2550 ประกาศว่าวันที่ 1 ของเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1433 ตรงกับวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555

จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*