วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 33 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> การแข่งขัน ฟุตบอล กิจกรรมอีดิลอัฎฮา (รายา) สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ฮ.ศ. 1434
การแข่งขัน ฟุตบอล กิจกรรมอีดิลอัฎฮา (รายา) สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ฮ.ศ. 1434

การแข่งขัน ฟุตบอล กิจกรรมอีดิลอัฎฮา (รายา) สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ฮ.ศ. 1434

การแข่งขัน ฟุตบอล

             ในวันฮารีรายาอีดิลอัฎฮาปีนี้นั้น ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียน) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ของเราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมอีดิลอัฎฮา รายาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 แล้ว โดยมีจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเป็นเวลา 16 ปีแล้ว ซึ่งการแข่งขัน ฟุตบอล ได้สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งพ่อแม่ พี่น้อง ที่ได้มาให้กำลังใจลูกๆ หลานๆ เป็นอย่างมาก โดยการแข่งขัน ฟุตบอล ในครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมจากโรงเรียนตาดีกาต่างๆ ดังนี้

  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะฮ์ บ้านควนบ่อทอง
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดอัลอตีก บ้านควนหินแร่
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฟาลาฮุดดีน บ้านปลักลาน
  • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูริลฮูดา บ้านสามแยกนิคม

ผลการแข่งขัน ฟุตบอล

1. รางวัลชนะเลิศ นักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดนูริลฮูดา บ้านสามแยกนิคม
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะฮ์ บ้านควนบ่อทอง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*