วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020 เวลา 16 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> โครงการสัมมนาและฝึกอบรมผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

ผู้บริการศูนย์ ฯ รับมอบเกียรติบัตร

                    เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2552 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้ส่งตัวแทนครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ไปร่วมสัมมนาและฝึกอบรมผู้สอน ในโครงการสัมมนาและฝึกอบรมผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จัดโดยสำนักงานการศีกษาเอกชน จังหวัดสตูล  ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*