วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 48 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สอง
โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สอง

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สอง

 

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ร่วมกับบ้านเกาะใหญ่ ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน แก่เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 20 เมษายน 2553 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีการอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนมุสลิม มีการเอี๊ยะติกาฟที่มัสยิดและกิจกรรมศาสนาต่างๆ และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด สืบเนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นทางมัสยิดและบ้านเกาะใหญ่ จึงได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ โทษของยาเสพติด และได้นำเยาวชนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 14 เมษายน 2553 นั้นเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุด ละหมาดซุบฮีร่วมกัน ซึ่งหลังจากละหมาดซุบฮี ก็มีกิจกรรมต่อเนื่องด้วยการให้เยาวชนออกมานำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นทีละคน ทำให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ดีมากขึ้น บรรยายกาศเป็นไปด้วยความครึกครืน เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*