วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 26 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค
ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค

ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค

               มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้มาร่วมงานการกุศลและได้ร่วมกันบริจาค เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2552 ที่ผ่าน ซึ่งยอดเงินบริจาคอย่างไม่เป็นทางการในขณะนี้นั้น มีจำนวนประมาณ 730,000 บาท โดยจะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อที่ดินวากัฟและเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนบางส่วนเท่าที่มีเงินบริจาคเหลืออยู่จากการซื้อที่ดิน ดังนั้นทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จึงขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทำให้งานการกุศลในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงตอบแทนผลบุญและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของท่านต่อๆไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*