วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06 : 14 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> การติดตามประเมินผลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
การติดตามประเมินผลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

การติดตามประเมินผลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

 

ประเมินผลศูนย์ ฯ

                  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการติดตามประเมินผลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ได้มาติดตามและประเมินผลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*