วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 45 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม >> พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรความพร้อมก่อนแต่งงาน
พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรความพร้อมก่อนแต่งงาน

พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรความพร้อมก่อนแต่งงาน

หลักสูตรความพร้อมก่อนแต่งงาน

                เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ โดยอิหม่าม สาและ พงหลง ได้เชิญเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ มาประชุมร่วมกัน เนื่องจากอิหม่ามต้องไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะ และมีพิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรความพร้อมก่อนแต่งงาน ซึ่งเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความพร้อมก่อนแต่งงาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับ ชมรมอิหม่ามจังหวัดสตูล จำนวน 78 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*